این برنامه تعداد اعداد تقویم (هفته ۱، هفته ۲، …) به تقویم آی فون یا اپل استاندارد اضافه می کند
____________________________________________

شما می توانید تقویم را انتخاب کنید، جایی که اعداد هفته تقویم باید نمایش داده شود. برای این کار نیازی به برنامه Calender دوم وجود ندارد.

شما می توانید روزهای هفته را انتخاب کنید، جایی که اعداد هفته باید نمایش داده شوند. برای مثال فقط روز اول هفته یا تمام روزهای هفته.

شما می توانید بین دو طرح مختلف شماره هفته انتخاب کنید:
• هفته ها دوشنبه شروع می شود: این نسخه استاندارد شده (DIN 1355 / ISO 8601) است و برای مثال در اروپا استفاده می شود.
• هفته ها از یکشنبه آغاز می شود: این در ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند استفاده می شود.

اگر تقویم آی فون خود را با iCloud، MS Exchange یا با Mac یا PC خود همگام سازی کنید، شماره های تقویم نیز همگام سازی می شوند.

از این برنامه عالی و مفید لذت ببرید


By Emoji Apps GmbH

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما