فیوژن از سودمندترین نویز سفید خواب و موسیقی نور ثابت، در حل مشکلات خواب و اضطراب، اثر خوبی دارد.

صدای خالص ترین طولانی ترین است.
۶ شئ طبیعی سفید را برای شبیه سازی بیشتر صدای طبیعی اضافه کنید. و پیاده سازی نوآورانه از مخلوط نامحدود، شما به راحتی می توانید نوع خاص خود را از یکدیگر ترکیب کنید.
و می توانید به طور جداگانه اندازه صدا هر سر و صدای سفید را کنترل کنید، ترکیبی که همیشه تغییر می کند.

رابط موسیقی جدید ظریف و نفیس است.
رابط کامل موسیقی مجددا به نسخه اصلی تعامل بازگشته است. لمس اولیه خود را به ارمغان بیاورید
برای پخش موسیقی مربوطه بر روی تصویر کلیک کنید. پس از کلیک کردن نیز با کمی تعجب می آید.
پس از یک طراحی کاملا جدید، کاملا دوباره متولد شده است. آن را دانلود کنید.

By lee_zhou

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما