'کنترل آبی برای Kodi Premium' است
– ADS رایگان
– همه در یک کنترل از راه دور برای مرکز رسانه Kodi
– شما می توانید بین استفاده از دکمه ها را انتخاب کنید
– حرکات
– کنترل صدا
– ساعت اپل خود را از جمله استفاده از تاج دیجیتال برای حرکت به جلو و عقب از طریق فیلم.
– شما همچنین می توانید دستورات صوتی خود را در منوی تنظیمات شخصی کنید


By Toni Nichev

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما