Little Monkey یک بازی ساده و اعتیاد آور است. هدف این کمک به میمون می خورد تمام میوه ها و طلا و اجتناب از سبزیجات و موارد دیگر خطرناک است.By Hicham Reda Monassir

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما