لطفا توجه داشته باشید: این برنامه نیاز به استفاده از ساعت اپل به منظور بازی.

WatchThief یک نوع جدید از تجربه بازی است که با استفاده از ساعت اپل خود را به یک روش کاملا منحصر به فرد! گروهی از دزدان برای تماشای خود دزدی می کنند، اما زمانی که به دنبال آنها نیستید، آنها تنها حرکت خود را انجام می دهند. سازمان دیده بان اپل را از شما دور کنید و دزدها پراکنده خواهند شد. شلوغ آن را به سمت شما برای دیدن جایی که آنها نقل مکان کرد. شغل شما این است که رهبر دزد را در بسته بگذارید قبل از آن که ساعت را دزدیده باشد. رهبر دزد تنها تا به حال به جلو حرکت می کند، در حالی که سرسپردگانش اکنون و بعد از آن به عقب رفته اند. دزد هر روز یک رهبر جدید را انتخاب خواهد کرد، بنابراین بر روی انگشتان پا خود نگه دارید. قبل از اینکه او را بکشید، او را متوقف کنید!

By Justin Lennox

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما