برنامه یادداشت است که می تواند به راحتی با استفاده از اپل دیده بان "سازمان دیده بان ایمیل"

امکانات
آیفون، شما به راحتی می توانید یک یادداشت یا ثبت نام اپل دیده باشید
یادداشت بلافاصله به آدرس ایمیل شما ارسال می شود
تمام یادداشت ها را می توان در iPhone پیدا کرد

ساعت اپل
یادداشت به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می شود.
بلافاصله تماشای ایمیل از نگاه من شروع خواهد شد.
آخرین یادداشتی که در آن ثبت شده است، بلافاصله در Glance تایید می شود.

آی فون
شما همچنین می توانید به راحتی یادداشت آیفون.
یادداشت به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می شود
آی فون، یادداشت برای هر دو اپل دیده بان من می توانم در لیست یافت می شود.


By HDR

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما