آیا دوست دارید چاقو را تلنگر کنید؟ مانند چاقو را در هوا بچرخانید و سپس آن را بر روی سطح میوه بریزید؟ این کار را در خانه انجام ندهید، بلکه این کار را در این بازی انجام دهید.

تیغه چاقو درخشان است، وقت آن رسیده است تا بازی شبیه ساز فلیپپ چاقو # ۱ واقعی فیزیک را بازی کند! برش سیب سبک با نیروی کافی برای امتیاز دادن. برای موفقیت، دقت، فاصله، تعداد چرخش ها و قرار دادن هدف، باید مورد توجه قرار گیرد. پرتاب کرگ و سلاح های دیگر، استفاده از تکنولوژی چرخش، تبدیل شدن به بزرگترین استاد چاقو کوه در سراسر جهان!

ویژگی های بازی:
◉ فیزیک واقع گرایانه شبیه ساز چاقو ۲D بر اساس
◉ سلاح های مختلف برای بازی
◉ حالت تلنگر و میوه.
◉ بدون تبلیغات، هیچ در برنامه خرید

By Cloud Flame

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما