بازیکنان Heello !!

در اینجا این بازی است که قدرت ذهن شما، پایداری، وقت خود را برای انجام کارها و بسیاری موارد دیگر تست می کند.

 – آنچه شما باید انجام دهید این است که از DUDI شروع کنید تا DUDI خود را شروع کنید
 – DUDI را از موانع بدون دست زدن به آن عبور کنید، برای تلفن های موبایل آسان است! نه این تنها چیزی است که شما باید انجام دهید، در همان زمان عبور موانع شما همچنین باید حفظ تعادل چرخش DUDI خود را برای زمان مناسب برای تصویب موانع مختلف.

بنابراین آنچه شما انتظار برای !!!! دانلود بازی و دانستن دیگر می دانید که چگونه شما در انجام این کار خوب است.

بهترین شانسBy Bhavin Dobariya

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما