یافتن و خرید در هر فروشگاه محلی در منطقه خود و سفارش خود را در دقیقه! ده ها فروشگاه در یک برنامه، کمترین حداقل زمان و تحویل در چند دقیقه! Tesco، Costcutter، FFT و خیلی بیشتر!
By Askar Bulegenov

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما