بسیاری از مردم می پرسند که آیا وزارت جوانان چگونه درباره خدایان دانشجو بی اطلاع هستند و بنابراین مهم است که اطلاعات صحیح را برای آنها ارائه دهیم. ضروری است کشف مدرسه دانشجویی و همچنین جایی که منجر به پاسخ درست می شود و مسیر درست را برای نسل امروز به ارمغان بیاورد. Bellflower وزارت تحصیلات پیشنهاد می کند که به دانش آموزان برای مسیح برسد تا از تجارب زندگی به افراد بهتر تبدیل شوند. علاوه بر این، این افراد به معنای بزرگتر تبدیل می شوند.

وزارت جوانان پیش از این فقط در مورد سرگرمی بود، اما بازیها در حال حاضر در خدمت هسته ی جوانان وزارتخانه است و همه چیز در مورد رسیدن به دانش آموزان است و آنها را در مورد تغییرات با توجه به جامعه ای که در آن زندگی می کنید و فرهنگ آن جامعه آگاه است. سانتا آنا دانشگاه پردیس بدون توجه به شرایط و شرایط شما، اطمینان حاصل خواهد کرد که هدف یکسان است، برای کمک به دانشجویان در تغییر زندگی در مسیح و تغییر شیوه زندگی به شیوه ای مثبت پذیرفت.

وزارت آموزش و پرورش لانگ بیچ با هدف کمک به دانش آموزان در دستیابی به اهداف برای همه دانشجویان است و یکی از آنها روابط است. انسانها برای ارتباطات و روابط طراحی شده اند و بیش از هر زمان دیگری دانش آموزان یا جوانان نیاز به روابط به حداکثر سطح دارند. علیرغم نسل متصل به آن، امروزه بیشتر از همه جدا شده اند. صرف نظر از اینکه علت مشکل خانواده یا فن آوری است، لازم است که دانش آموزان را از طریق مسیحیان سانتا آنا به جامعه بپیوندند و آنها را در روابط معنی دار قرار دهند.

وزارت خدمات مسیحی لانگ بیچ تلاش می کند تا مشاوره دانشجویی را که مانند نفس تازه ای از هوا است را ارائه دهد و شروع به شکستن دیوارها و قلب های سخت در زندگی دانش آموزان می کند. تمام مشاوره بر اساس حقیقت است و شما باید حقیقت را به زندگی دانش آموزان خود بگوئید. این امکان وجود دارد از طریق هر دو از مرحله و شخصا مکالمات. در حال حاضر این شامل حقیقت از کتاب مقدس و همچنین مشاوره صادقانه در مورد چگونگی انتخاب دانش آموزان ممکن است بر زندگی آنها تاثیر می گذارد.

مشورت مسیحی لانگ بیچ اساسا در حقیقت در فرهنگ است که دیگر به حقیقت باور ندارد. آنها به دانش آموزان کمک می کنند تا هدف خود را کشف کنند که از اندیشه ای است که عیسی زندگی خود را تغییر می دهد و دیدگاه هایی را برای آنچه او می خواهد آنها را انجام می دهد. حمایت اصلی مشاوران وزارت جوانان این است که به جوانان این هدف را کمک کنند و آنها را تشویق به پیروی از آن کنند.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما