شما باید جنگنده خود را به درستی کنترل کنید!
اگر سر جنگنده خود را قبل از اینکه سر حریف خود را به زمین ببندد، از دست خواهد داد، از دست خواهی افتاد دریافت در بالا در حال حاضر در نهایت در فروشگاه app!

حالت چند نفره آنلاین در حال حاضر در حال توسعه است، اما به زودی در دسترس خواهد بود!


By Uras Isik

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما