====================
دانلود دوچرخه و ZOMBIES
برای شرکت رایگان!
====================

دوچرخه و زامبی – نبرد حماسی ON است! شما در حال حاضر خود را برای زنده ماندن از طریق حمله زامبی عظیم!

یک توده زامبی ها در خیابان های شهرتان حمله می کند و تنها دفاع شما زرادخانه ای از چهار دوچرخه فوق العاده سرد است (جمع آوری سکه ها برای ارتقاء دوچرخه های خود و دریافت جالب ترین برای رایگان بدون خرید در برنامه).

• گرافیک خنده دار
• کنترل آسان
• موسیقی متن فیلم بزرگ توسط www.nosoapradio.us شگفت انگیز


By Lev Solovyev

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما