1309733 601 حکم شلاق برای 4 جوان به اتهام رابطه نامشروع

روزنامه شرق: پسر نوجوانی که متهم اســت به اتفاق دوستانش دختری را آزار داد‌ه ‌اســت، از سوی قضات به ١٨٠ ساعت کار اجباری در اماکن عمومی محکوم شد و همدستانش به شلاق محکوم شدند.

فروردین‌ماه ســال گذشته دختری به مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی ‌شد از سوی چهار پسر مورد تعرض قرار گرفـــــته‌ اســت.

این دختر در توضیح شکایت خود گفت: به ترمینال جنوب رفـــــته ‌بودم تا دوستم را که از سفر برگشته بود، سوار ماشین کنم و به خانه‌اش در شرق تهران ببرم. منتظر دوستم بودم که پسر جوانی بی‌هوا سوار ماشینم شد. او از من خواســت حرکت کنم و وقتی دید مقاومت می‌کنم، تهدیدم کرد؛ من هم مجبور شدم حرکت کنم. سه موتور پشت‌ سر ما حرکت می‌کردند که از دوستان مرد جوان بودند. آنها من را به جایی خارج از شهر بردند و مورد تعرض قرار دادند و بعد هم تهدیدم کردند و گفتند اگر شکایت کنم دوباره کار خود را تکرار می‌کنند.

پلیس در بازجویی از این دختر متوجه شد او شماره تلفن همراه چند نفر از متهمان را دارد؛ بنابراین از او خواســت با این پسرها قرار صوری بگذارد. وقتی چهار پسر جوان سر قرار حاضر شدند، مأموران آنها را بازداشت کردند.

چهار پسر جوان بعد از دستگیری تعرض به دختر را رد کردند و مدعی شدند او خودش به این رابطه تن داده ‌اســت.

یکی از آنها به نام آرش به مأموران گفت: ما در ترمینال جنوب بودیم که دختر جوان آمد و از فرشاد دوستم خواســت برایش حشیش تهیه کند و گفت به خاطر این‌کار پول هم می‌دهد. فرشاد هم قبول کرد و حشیش را برایش خریداری کرد. چون تنها بود به ما گفت که با هم به جایی برویم و حشیش بکشیم و ما هم قبول کردیم. حدود ساعت چهار صبح بود که به خارج از شهر تهران رفـــــتیم. آتش طریقهن کردیم و حشیش کشیدیم و تا صبح خوش‌گذرانی کردیم. البته قبول دارم که با دختر جوان رابطه هم داشتیم. او خودش به این رابطه تن داد و ما اصلا او را مجبور نکردیم.

این گفته‌ها از سوی سه همدست دیگر او نیز مورد تأیید قرار گرفـــــت و آنها گفتند هیچ اجباری در کار نبوده ‌اســت و دختر جوان خودش اصرار داشت دوباره آنها را ببیند. با تکمیل تحقیقات هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران جلسه رسیدگی به این پرونده را تشکیل دادند. روز گذشته جلسه رسیدگی به اتهام چهار متهم برگزار شد. شاکی یک ‌بار دیگر ادعا کرد از سوی چهار پسر مورد تعرض قرار گرفـــــته اما آنها این اتهام را رد و گفته‌های خود در مرحله تحقیقات را تکرار کردند. آنها این‌بار ادعا کردند اصلا رابطه‌ای در کار نبوده ‌اســت.

 

یکی از متهمان که پسری ١٧ســاله ‌بود، گفت: ما اصلا با این دختر رابطه‌ای نداشتیم و حداقل اینکه من ندیدم دوستانم با او رابطه داشته‌ باشند و خودم هم کاری نکردم؛ ما فقط آتش طریقهن کردیم و حشیش کشیدیم و خوش‌گذرانی کردیم؛ بعد هم حدود ساعت شش صبح بود که به یک کله‌پزی رفـــــتیم و صبحانه خوردیم و هرکسی به دنبال کار خودش رفـــــت. اگر واقعا قرار بود که ما او را مورد آزار قرار دهیم، لزومی نداشت که شماره تماسمان را به او بدهیم. اگر ما چنین جرمی انجام داده ‌بودیم، خودمان را از این دختر مخفی می‌کردیم اما او شماره تماس همه ما را داشت و دوباره قرار گذاشت.

این در حالی بود که دختر جوان همچنان اصرار داشت که از سوی چهار جوان مورد آزار قرار گرفـــــته ‌اســت. او وقتی با ادعای چهار پسر جوان روبه‌رو شد که گفتند با دختر جوان هیچ رابطه‌ای نداشتند، گفت: آنها شماره تماسشان را به من دادند، چون قول دادم که شکایت نمی‌کنم و آنها باور کردند. متهمان دروغ می‌گویند، آنها من‌را مورد آزار قرار دادند.

سه متهم دیگر هم اعلام کردند رابطه‌ای با این دختر نداشته‌اند و آنچه او ادعا کرده، دروغ اســت.

با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات وارد شور شدند و با توجه به اینکه مدارک کافی برای تأیید ادعای دختر جوان وجود نداشت، چهار پسر جوان را در اتهام رابطه نامشروع مجرم شناختند. با توجه به اینکه سه نفر از متهمان بالای ١٨ ســال بودند، از سوی قضات به ٩٩ ضربه شلاق محکوم شدند و یکی از آنها که زیر ١٨ ســال بود با توجه به شرایط سنی‌اش به ١٨٠ روز کار اجباری در اماکن عمومی محکوم شد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته حکم شلاق برای ۴ جوان به اتهام رابطه نامشروع اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما