زنان نسبت به مردان هنوز در سمت‌های اجرایی و در مدارس کسب‌و‌کار بسیار کمتر ظاهر می‌شوند، گرچه تعداد آنها رو به افزایش اســت، آنها هنوز پول کمتری به‌دست می‌آورند و نسبت به همکاران مرد خود در معرض اســتانداردهای سخت‌تری قرار دارند.

140698 967 چگونه زنان می‌توانند بر سوگیری‌ها غلبه کنند

 زنان نسبت به مردان به‌طور متفاوت قضاوت می‌شوند.مدارس کسب‌و‌کار، به‌طور خاص، هنوز محیط‌های بسیار مردانه‌ای هستند.
 
به نقل دنیای اقتصاد، زنان نسبت به مردان هنوز در سمت‌های اجرایی و در مدارس کسب‌و‌کار بسیار کمتر ظاهر می‌شوند، گرچه تعداد آنها رو به افزایش اســت، آنها هنوز پول کمتری به‌دست می‌آورند و نسبت به همکاران مرد خود در معرض اســتانداردهای سخت‌تری قرار دارند.

 

یکی از اســتادان امورمالی در یک مدرسه کسب‌و‌کار اروپایی که یک زن اســت، می‌گوید «زنان نسبت به مردان به‌طور متفاوت قضاوت می‌شوند.مدارس کسب‌و‌کار، به‌طور خاص، هنوز محیط‌های بسیار مردانه‌ای هستند. ابتدا تصور می‌کنید که این شخصیت شماســت که موجب می‌شود فردی با احترام کمتری نسبت به یک همکار مرد با همان ویژگی‌ها با شما برخورد کند؛ اما درمی‌یابید که زنان هم از سوی اســتادان و هم دانشجویان مرد خود آزمایش می‌شوند تا ثابت کنند که به آن محیط تعلق دارند.»

 

مثالی که او ارائه می‌دهد این اســت که بیشتر مواقع این دانشجوهای مرد هستند که با دانشجوهای زن وارد بحث می‌شوند. او می‌گوید «هرگز یا خیلی به ندرت، می‌بینید که یک دانشجوی مرد به بحث گرفـــــته شود.»
 
به نظر این داســتان در زندگی بعد از مدارس کسب‌و‌کار نیز ادامه می‌یابد. در تحقیقات فراوان و کارهای گروهی بسیاری که انجام شده اســت، یافته‌های مشابه به‌دست آمده اســت: زنان در دنیای کسب‌و‌کار کمتر از مردان مورد احترام قرار می‌گیرند. به علاوه، اغلب ایده‌های زنان در جلسات مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد تا وقتی که یک مرد ایده مشابهی را بیان کند و آنگاه شاهد هستیم که چطور مورد تعریف و تمجید قرار می‌گیرد.

 

زمانی که یک مرد به جایگاهی می‌رسد، تصور این اســت که چنین جایگاهی حق او بوده اســت اما از یک زن در یک جایگاه قدرت انتظار خواهد رفـــــت تا ثابت کند اســتحقاق ماندن در چنین موقعیتی را دارد.در جلسه ســالانه «مجمع زنان برای اقتصاد و جامعه» در دوویل فرانسه که در ماه دسامبر برگزار شد، از ایزابل کوچر، مدیر ارشد اجرایی تازه منصوب شده برای شرکت بزرگ انرژی Engie پرسیده شد که چگونه در صنعتی که مردانه به نظر می‌‌رسد به عنوان یک مدیر ارشد اجرایی ظاهر شد.

 

او رو به جمعیتی بالغ بر ۱۳۰۰ نفر گفت «تا چند ماه پیش نمی‌گفتم چون من یک مدیر زن هستم، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.اما اکنون می‌بینم که هر تصمیمی که می‌گیرم، هر کاری که انجام می‌دهم یا می‌گویم، مورد موشکافی قرار می‌گیرد.»
 
با این نوع موشکافی‌ها، بسیاری از زنان عقب‌نشینی می‌کنند و عملکرد آنها نسبت به حالتی که در یک محیط حمایت‌کننده‌تر هستند، به مراتب ضعیف‌تر اســت. آدریان دیرنل، یکی از موسسان و مدیر ارشد اجرایی EuroBusiness Media، یک شرکت ارتباطات واقع در پاریس که شرکت‌های بین‌المللی بزرگ را در فهرست مشتریان خود دارد، می‌گوید «زنان تمایل دارند تا به کسی تکیه کنند.»

 

او می‌افزاید «من مدیران زن بسیاری را در فضای کسب‌و‌کار می‌بینم که همیشه این احساس را بروز می‌دهند که جایگاهشان متناسب آنها نیست؛ آنها جملاتی مانند این را می‌گویند «خب مطمئن نیستم، اما فکر می‌کنم شاید….» درحالی‌که یک مرد می‌گوید «این چیزی اســت که فکر می‌کنم.» این رفـــــتار تنها منجر به این خواهد شد که به مردان فضای بیشتری داده شود.»
 
قدرت درون‌گرایی
بنابراین زنان چگونه می‌توانند این موانع را پشت سر بگذارند و از «تکیه کردن» اجتناب کنند؟ طبق پژوهش اخیر زوئی کینیاس، اســتاد مشاور رفـــــتار سازمانی در مدرسه عالی کسب‌و‌کارINSEAD، یکی از این طریقه‌ها، تمرکز بر نقاط قوتی اســت که آنها خارج از محیط کار دارند.

 

پژوهش او نشان می‌دهد که شکاف‌های عملکرد جنسیتی ناشی از تهدید در یک محیط کسب‌و‌کار رقابتی بین‌المللی می‌تواند با «تاکید بر ارزش‌ها» کاهش یابد. به زبان ساده، نگاه به درون و بیان ارزش‌ها و نقاط قوت بزرگ زنان روی کاغذ می‌تواند به آنها کمک کند تا بر موانع رسیدن به جایگاه مدیریت فائق بیایند.برای این مطالعه، کینیاس و همکارانش یک تمرین تایید خویشتن (self-affirmation) را توسعه دادند که در آن از برخی دانشجویان رشته MBA، هم مردان و هم زنان، خواســته شد در مورد ارزش‌های شخصی خود بنویسند و از سایر دانشجویان نیز تقاضا شد در مورد ارزش‌های سازمانی بنویسند.
 
سپس ارزش‌ها در طول مدت معین دوبار ذکر شد، از جمله قبل از امتحانات و شکاف جنسیتی در نمرات به دست آمده برای هر گروه مورد ارزیابی قرار گرفـــــت. این تمرین نشان داد که برای گروهی که در مورد ارزش‌های شخصی خود نوشتند سلطه مردان کاهش یافته و شکاف عملکردی جنسیتی تا ۸۹ نسبت کمتر شده اســت.

 

علاوه‌بر این، مطالعه مذکور نشان داد که عملکرد کلی به‌طور غیرمستقیم با کاهش «عدم اعتماد به نفس» بهبود می‌یابد. کینیاس می‌گوید «این یافته‌ها نشان می‌دهد که تمرین «نوشتن خلاصه‌ای از ارزش‌های شخصی» می‌تواند به شدت عملکرد زنان را در محیط‌های رقابتی بهبود ببخشد؛ محیط‌هایی که در مورد زنان کلیشه‌های منفی وجود دارد.»

 

او می‌افزاید «این شکلی از تایید خویشتن و یک نوع از درون‌گرایی اســت که وقتی برای تاکید توانایی شما برای ارائه خودتان اســتفاده می‌شود، کاربردی قدرتمند دارد.»
 
توسط کسب‌و‌کار، برای کسب‌‌و‌کار
در محیط کار، زنان می‌توانند از آموزش درون‌سازمانی و برنامه‌های مشاوره مخصوص زنان مزیت به‌دست آورند یا برای آن کمپین تشکیل دهند.

 

یکی از شرکت‌هایی که با برنامه‌های آموزش مجزا برای کمک به زنان در رفع موانع موفق بوده، بانک سرمایه‌گذاری UBS (یک شرکت خدمات مالی جهانی سوئیسی) اســت.در صنعتی که تحت سلطه مردان بود، UBS یک هیات تشکیل داد تا با تمرکز بر برابری جنسیتی، صدای کسانی باشد که تلاش می‌کنند صدایشان شنیده شود.

 

نظارت این هیات که بر اســتخدام، حفظ و آموزش متمرکز اســت را ایزابل تولدانو-کوتسوریز بر عهده دارد؛ این هیات توسط کسب‌و‌کار و برای کسب‌و‌کار راه‌اندازی شده اســت و تحت اختیار منابع انسانی نیست.یکی از برنامه‌های کلیدی که UBS اجرا کرده اســت، تمرکز بر سوگیری ناآگاهانه، چگونگی شناسایی آن و طریقه‌های فائق آمدن بر آن بوده اســت.

 

کوتسوریز در مصاحبه‌ای گفت «ما معمولا افرادی را اســتخدام می‌کنیم که شبیه ما هستند.» او در ادامه می‌گوید: «ما باید صرف‌نظر از نژاد و رنگ بر اســتخدام بهترین‌ها تمرکز کنیم و ما این کار را به شیوه درست انجام می‌دهیم و این به معنای حفاظت بهتر از نیروهایمان اســت؛ چرا که از روی آمارهایمان می‌گویم، وقتی زنان به محیطی خو می‌گیرند، تمایل به ماندن در آن دارند.»
 
یک نوع آموزش در مورد سوگیری ناآگاهانه، از نقش‌گذاری (role-playing) و شبیه‌سازی اســتفاده می‌کند تا زنان را برای پاسخگویی اســتادانه در برابر موقعیت‌های سخت یا نامناسب که مبنای جنسیتی دارند، آماده کند. به عنوان مثال، به گفته کوتسوریز مشارکت در گفت‌وگوهای کوتاه با همکاران، پیرو یک جلسه، می‌تواند دلهره‌آور باشد. «مردان شاید دو برابر سریع‌تر از زنان قدم می‌زنند. بنابراین دشوار اســت که وقتی پشت سر آنها در حال دویدن هستید، بخشی از این گفت‌وگو باشید.»
 
سناریوهای دیگر: وقتی از شما خواســته می‌شود (به شوخی یا جدی) برای یک جلسه قهوه ببرید یا زمانی که به‌عنوان رئیس مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرید.«نظراتی که به صورت طنز بیان می‌شوند، پیامدهای بسیاری برای کسانی دارند که این نظرات متوجه آنها اســت.

 

اغلب کسانی که از آنها درخواســت قهوه می‌شود یا به آنها گوشه و کنایه زده می‌شود، از اثرات آن آگاه نیستند. این چیزی اســت که ما می‌خواهیم در این جلسات شناسایی و حل کنیم. هیچ راه‌حلی متناسب برای همه وجود ندارد؛ این مســاله در مورد بالا بردن آگاهی و مجبور کردن افراد به قبول مسوولیت برای اعمال و نظراتشان اســت. این امر در مورد ایجاد زمینه اســت و چنانچه این اتفاقات رخ دهند، شما را شکست نخواهند داد.»
 
این هیات همچنین جلسات مشاوره ماهانه به‌ویژه برای زنان برگزار می‌کند. مشاوران و شاگردان آنها در مورد اســتراتژی‌ها و چالش‌های شغلی مخصوص مدیران اجرایی زن بحث می‌کنند. گرچه بانک‌ها تمایل دارند هر چیزی را اندازه‌گیری کنند؛ آموزش از این نوع می‌تواند اندازه‌گیری کلاسیک را به چالش بکشد.

 

طبق گفته‌های کوتسوریز پس از سه ســال، این برنامه در کسب رضایت و حفظ اســتعداد موفقیت‌آمیز بوده اســت. فرصت برابر برای زنان در محیط کار دیگر موضوعی در مورد داشتن صلاحیت‌های برابر با مردان نیست؛ بلکه بیشتر در مورد اســتفاده از این صلاحیت‌ها اســت.

 

بدون آموزش بیرونی خاص، برخی زنان ممکن اســت نتوانند بهترین خود را نشان دهند و در این صورت همه ضرر خواهند کرد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته چگونه زنان می‌توانند بر سوگیری‌ها غلبه کنند اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما