1297578 577 تجربه کاظم احمدزاده از خادمی امام رضا(ع)
«کاظم احمدزاده» مجری برنامه‌های تلویزیونی امســال دومین ســالی اســت که توفیق خادمی امام رضا(ع) را یافته اســت.
داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته تجربه کاظم احمدزاده از خادمی امام رضا(ع) اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما