پژوهشگران انگلیسی و هندی بر این باورند که اســتفاده بیش از حد مجاز از تلفن همراه در طول روز موجب از بین رفـــــتن بخشی از مواد درون مغز شده و در نهایت بیماری سرطان مغز تنها چیزی اســت که برای شخص به همراه دارد.

توما – مولکول هایی در مغز وجود دارند که به نام microRNA شناخته می شوند. این مولکول ها به علت داشتن حساسیت بالا نسبت به اشعه ساطع شده توسط تلفن همراه، خیلی سریع تحت تاثیر قرار گرفـــــته و میزان آنها کاهش می یابد و دلیل اصلی ایجاد تومور در مغز انسان همین موضوع می باشد.
این مولکول‌ها که طول آنها به اندازه ۲۲ نوکلئوتید می باشد در بافت مغزی جاسازی شده اند، همچنین ۶۰ نسبت ژنوم پستانداران را این مولکول‌ها تشکیل می‌دهند که ژنوم انسان قادر اســت حدود ۱۰۰۰ نوع از آنها را رمزدهی نماید.

این موارد دانشمندان را در کشف روند ابتلا و عملکرد سرطان مغز یاری می‌کند تا از چگونگی تاثیر اشعه‌های موبایل و سایر وسایل تولیدکننده امواج بر روی مغز آگاه شوند.
پژوهشگران تحقیقات و آزمایش هایی را بر این اساس در این زمینه انجام دادند که در این آزمایش از ۴۷ داوطلب، اسکن مغزی گرفـــــتند تا تغییرات گلوکزهای متابولیسم شده مغز آنان را در مواقع به کارگیری گوشی تلفن همراه بررسی نمایند.
پژوهشگران به دنبال این آزمایش کشف کردند ۵۰ دقیقه مکالمه با تلفن همراه، متابولیسم گلوکز را در قسمت های مغزی نزدیک به تلفن همراه تا هفت نسبت بالا می برد.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته اســتفاده زیاد از گوشی منجر به سرطان مغز می شود اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما