تقریبا هر زن تعجب چگونه یک پسر حسادت در برخی از نقطه در زندگی خود را. اگر شما با یک مرد که شما را برای اعطای تعهد در نظر گرفته است، آسان است اجازه دهید ذهن خود را به آن مکان بکشید. اگر چه استفاده از حسادت به عنوان یک وسیله برای ساختن او بیشتر از شما ممکن است کمی به نظر برسد، اما می تواند نتایج خوبی داشته باشد. کلید استفاده از حسادت به طور موثر این است که بدانید چگونه آن را ظریف نگه دارید تا زمانی که شما در پاسخ خود به فرد مورد نظر دست یابید. به عبارت دیگر، اگر آنرا امیدوار باشید او را قدردانی میکنید و بیشتر دوست خواهید داشت.

یکی از مهمترین مواردی که باید به خاطر داشته باشید وقتی به تفکر درباره اینکه چگونه یک مرد حسود را در نظر بگیرید، هرگز به او اجازه نمی دهد که شما را با شخص دیگری ببیند. دلیل آن که شما نمی خواهید او را به یک نگاه اجمالی به شما از طریق یک مرد دیگر ساده است. هنگامی که یک مرد می بیند که زنش با شخص دیگری دنج است، آن شیوه ای را که او می بیند تغییر می دهد. او هرگز نمیتواند این عکس را از شما با مرد دیگری از ذهنش بگیرد. این افکار خود را مصرف خواهد کرد و این روابط را مسموم خواهد کرد. شانس بسیار خوبی است که شما مرد را از دست می دهید اگر سعی می کنید و از حسادت استفاده می کنید.

یک رویکرد بسیار موثرتر این است که او احساس کند که ممکن است شخص دیگری در زندگی شما وجود داشته باشد. هرگز بیرون بیایید و بگوئید. در عوض تنها به آن اشاره کنید. چند راه آسان برای انجام این کار وجود دارد از جمله گفتن به پسر شما که شما بیش از حد مشغول به دیدن او هستید. اگر او درباره آنچه که انجام می دهید بیشتر سؤال می شود، فقط می گویم که با دوست خود در ارتباط هستید. جزئیات بیشتری از آن نگذارید همچنین، هنگامی که شما با توجه به اینکه چگونه یک شخص حسادت را انجام دهید، قدرت تلفن همراه را نادیده نگیرید. اگر با شخصیت خود صحبت می کنید و یک دوست دختر یا یک دوست خانوادگی، انتظارات فراوانی را به شما می گوید که باید تماس بگیرید. نمی گویم که فقط به او می گوید که مهم است. اگر او از شما بپرسد پس از او بگویید که این چیزی نیست. طاقت فرسا به این صورت طبیعت حسادت مرد را آشکار می کند و اگر همه چیز خوب پیش رود، او را تحریک خواهد کرد تا متوجه شود که چه گنجی در او دارد.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما