138147 235 عــکــس هـا/ برف تابستانی در باغ‌های پسته کرمان!

اشتباه نکنید! این عــکــس هـا مربوط به برف نیست بلکه مربوط به شکرک ناشی از هجوم آفت پسیل پسته در برخی از شهرستان‌های اســتان کرمان اســت.

اشتباه نکنید! این عــکــس هـا مربوط به برف نیست بلکه مربوط به شکرک ناشی از هجوم آفت پسیل پسته در برخی از شهرستان‌های اســتان کرمان اســت.
 
«آبان‌پرس» با انتشار این مطلب و عــکــس هـا زیر نوشت: سم‌پاشی‌های مکرر، اســتفاده از سموم خطرناک و … باعث شده تا دشمنان طبیعی آفت پسیل پسته مانند زنبور پسیلافاگوس، بالتوری، سن‌های شکاری، کنه‌های شکاری و انواع کفشدوزک‌ها از بین بروند و کنترل آفت هم سخت شود.

 

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته عــکــس هـا/ برف تابستانی در باغ‌های پسته کرمان! اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما