در راســتای جلسات قبل از برگزاری الکامپ شیراز در اســتانداری صبح امروز جلسه‌ای با مسئولین دانشگاه‌ها و برگزارکنندگان نمایشگاه در ساختمان اســتانداری برگزار شد.

هدف این  نمایشگاه معرفی افراد توانمند و پتانسیل های اســتان فارس اســت
اســتدلال گفت با کمک این نمایشگاه پتانسیل های فارس را نشان می دهیم.این نمایشگاه که با همایت اســتان داری فارس برگزار میگردد از۱۷تا ۲۹مرداد در پنج ســالن اختصاصی برگزار می گردد.
وی افزود این نمایشگاه پر بار برای رشد خلاقیت صنعت و علم.
سهرابی:مابا همین نمایشگاه ها هست ک پیشرفـــــت میکنیم شاید تا حالا نتوانسته‌ایم از خودمان معرفی داشته باشیم؛اما الا باید هر چه در توانمان هست را به نمایش بگذاریم.ما به دنبال این هستیم که مدیران در سطح ملی را دعوت کنیم.
وی ادامه داد : این نمایشگاه بهترین فرصت برای معرفی اســت.
او در آخر گفت : تکنولوژی این روز ها حرف اول را می زند.

 سومین جلسه برگزاري نمايشگاه الكامپ در شيراز توما:

همچنین در این جلسه خانوم وثوقی پیشنهاد داد که به بخش های خصوصی هم مانند بخش های دولتی تخفیف داده شود و از حضار فعال در نمایشگاه تقدیر‌و تشکر شود.
مرادپور در ادامه گفت : کلیه اقشار ‌جامعه باید درگیر ‌شوند .
حمایت از شرکت کنندگان گفت و تخفیف آموزشی موجب حضور بیشتر مردم می شود.

 سومین جلسه برگزاري نمايشگاه الكامپ در شيراز توما:

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته سومین جلسه برگزاری نمایشگاه الکامپ در شیراز توما: اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما