تعلیم برای شاد بودن و مسالمت آمیز بزرگترین هدیه ای هست که ما می توانیم آرزو را داشته هست. مشکل این هست که ما اغلب به همراه افکار و احساسات هست که ما را از کنترل ما مبارزه هست. هنگامی که شما شکستن رایگان از تاثیر این الگوهای منفی شما واقعا قادر به جذب زندگی مورد نظر شما. پس چگونه می تواند این هو Oponopono MP3 شما کمک کند؟

اول، چگونه ما شکستن رایگان. آن را به همراه تمایل شروع می شود به اجازه از وابستگی ما به الگوهای منفی از تفکر هست. در حالی که این یک شروع نیکو هست، آن را هنوز هم کافی نیست: ما باید برای بالا بردن لرزش و در واقع یادگیری به احساس افزایش سطح سلامتی و خوشی.

این هست که در این زیاد قدرتمند MP3 هو Oponopono به همراه دکتر هیو لن، چهره مدرن از هو Oponopono، و میبل کاتز توضیح داد. شما نشان می دهد علت همه مشکلات که خاطرات ناخودآگاه مجدد پخش در ذهن هستند. این بدان معنی هست که دیگر در رحمت حوادث در خارج از و شرایط. هیچ شخص می تواند احساسات خود را به دیگر کنترل دلیل این که شما به قدرت تمیز مشکل ظرف. این همه به همراه دانش و ۴ ابزار تمیز کردن قدرتمند تدریس در این MP3 شروع می شود.

این آن خاطرات ناخودآگاه که شما را به برگزاری شده هست. آنها در حال اجرا در پس زمینه از زندگی خود را مانند "نوار قدیمی" تکرار مجدد و مجدد. هنگامی که شما را در درک آنچه که هستند شما می توانید تمرینات تحول Ho'Oponopono به پاک کردن و حذف این بلوک محدود کننده هست که در حال اجرا شده هست زندگی خود استفاده کنید.

پس چه مزایای دارد؟ شما شروع به جایگزین استرس و اضطراب به همراه صلح فراتر از تمامی عقل به عنوان شما را از طریق آن موانع خود خواسته هست. شما باید انرژی افزایش و شور و شوق به ایجاد نتایج مورد نظر خود را سریعتر و در ساده ترین راه ممکن هست. همچنین دسترسی به خلاقیت و الهام بخش خود را به آمده تا به همراه ایده بزرگ بعدی خود و اعتماد به نفس به همراه هر مرحله شما را داشته میباشد.

هنگامی که شما می توانید در این راه شکستن رایگان، شما شروع بقیه عمر خود را به همراه سهولت و شادی و پیدا کردن ساده ترین راه برای جذب ثروت و موفقیت هست.

صلح از من

یافتن پست های چگونه این هو Oponopono سری MP3 می تواند کمک به شما را جذب ثروت و موفقیت در ۵ مرحله ساده.

شما می توانید دیدگاه های بیشتری را به پیدا کردن چگونه مردم در سراسر جهان در حال ایجاد صلح و شادی افزایش در زندگی خود به همراه صفر محدودیت در:

http://www.meditationreviewsonline.com/zerolimitsdownload/

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما