** جستجوی صوتی پخش موسیقی **
جستجو و کشف آهنگ از طریق فرمان صوتی خود را.

نمونه فرامین صوتی:
"گیم ها Maroon 5"
"گیم مایکل جکسون"
"گیم بوستر خلق و خوی"
"گیم مدیتیشن یوگا"
"عشق را به خودتان"
"برای ما اهمیتی ندارد"

مورد نیاز:
* نیاز به Spotify در حق بیمه و یا اشتراک موسیقی شرکت اپل هست.

امکانات:
۱) به همراه فرمان صوتی، آهنگ جستجو بر اساس آهنگ، خواننده، آلبوم و یا خلق و خوی.
۲) فرمان های صوتی کنترل پخش:
    * برای RESUME-> بگو: "رزومه".
    * برای رفتن به بعدی track-> بگو: "گیم آهنگ بعدی".
    * برای رفتن به track- قبلی> بگو: "گیم آهنگ قبلی".

از موسیقی لذت ببر!
By mobDB, LLC.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما