یادگیری با لذت بهترین راه به بچه ها درک اهداف از یادگیری است.

اجازه دهید بچه ها خود را بازی یک بازی ساده زیبا با آگاهی خوبی از مواد غذایی سالم با انتخاب افتادن سیب، شیر و نان با تخم مرغ حالی که اجتناب از نوشیدنی های گازدار و آب نبات نرم به دلیل آن آسیب برساند سلامت و باعث دندان حفره.

مسئول و آموزش بچه های خود را از طریق بازی سرگرم کننده است که همواره بهترین و موثر روش در آموزش بوده است.
By Amer Alhaaj

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما