داشتن فایروال و آنتی ویروس نرم افزار مناسب می توانید یک جهان متفاوت باشد. برای همه شما گشت و گذار در اینترنت بدون نیاز حفاظت مناسب، به خوبی مراقب. ها تن از هکرها در خارج وجود دارد انتظار برای شما را هدف بعدی آنها وجود دارد.

اول، یک فایروال است. بسیاری از مردم به طور کامل نمی دانند که چه یک فایروال است. فایروال است که اساسا یک دروازه که اجازه می دهد و یا رد می کند. به عنوان مثال، اجازه دهید بگویم خود را گشت و گذار در وب و شما تصادفا اتفاق می افتد به زمین بر روی یک وب سایت اشتباه که دریافت یک تروجان روی کامپیوتر شما بدون تو دانستن. که تروجان می تواند کامپیوتر شما را اسکن و جستجو برای اطلاعات شخصی. هنگامی که اطلاعات است، مانند شماره کارت اعتباری، شماره حساب بانکی و غیره ..، آن را به اطلاعات به هکرها رله آنلاین. با این حال، با یک دیوار آتش، تروجان قادر نخواهد بود برای برقراری ارتباط بدون اجازه. فایروال انتقال اطلاعات را متوقف خواهد کرد و صرفه جویی در کامپیوتر شما. این نرم افزار به سلامت کامپیوتر شما حیاتی است.

در حال حاضر بر روی آنتی ویروس و نرم افزارهای جاسوسی. بسیاری از مردم از اهمیت آنتی ویروس و حفاظت از نرم افزارهای جاسوسی بی اطلاع هستند. چه مردم نمی دانند این است که این اشکالات تند و زننده خواهد کرد خود را بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید و خراب کاری بزند. برای مثال، برنامه سرخاب مانند سیستم آنتی ویروس نرم افزار می توانید خود را بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید. این نرم افزار خراب خواهد شد در مورد ربودن کامپیوتر خود بروید، و آن را واقعا آهسته و اساسا توقف شما را از سیستم عامل خود را.

اگر می خواهید برای نجات خود از این مشکلات، مطمئن شوید که شما از فایروال و آنتی ویروس نرم افزار مناسب. یکی که کار بهترین امنیت اینترنت با نرم افزار PC Tools است. این نرم افزار برنده جایزه و به عنوان یک بهترین خرید از بسیاری از مجلات کامپیوتر امتیاز است.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما