با تشکر از شما همه را مانند بازی های کوچک ما ~

ما دوست داریم به طراحی بازی با برخی از لحظات زندگی ما است.

انجام کاری متفاوت باعث می شود زندگی ما حافظه بیشتر!

واقعا ساده یک بازی لمسی!

خرد کن بطری کمی به عنوان آنجا که می توانید!

گرفتن نمره بالا و لذت ببرید!
By dot studio

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما