Moooooooooooo هستند!

استیک بالا در گاو رفتن است به عنوان راهنمای شما هلشتاین گاو را در یک سفر پریدن تا کنون بالایی نسبت به ماه. استفاده از کنترل های شیب بر روی تلفن و تماشای به حرکت چپ و راست. پرش از ابری به ابر به دست آوردن ارتفاع و امتیاز بیشتر. شوت baddies با توپ از نشخوار سبز در طول راه.

امکانات:
– کنترل شیب در سازمان دیده بان!
– پرش طول ماه برای نقاط جایزه!
– پرش در هیولا به آنها را پایین آورد
– رهبران جهانی برای سازمان دیده بان و تلفن!

چگونه به بازی:
شیب به حرکت به سمت چپ یا راست و شیر روی صفحه نمایش به ساقه خفاش ها baddie است.

By AlhoGames

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما