این برنامه شگفت انگیز پر از خوبی است. این دارای ۲۰ از emojis پایه های مختلف برای طراحی از، ۲۸ حالات چهره منحصر به فرد و به خوبی طراحی شده و ۶۰ لوازم جانبی مختلف! ترکیب بی حد و حصر به طوری پرش در و شروع به ساخت سفارشی خود را امروز EMOJIS! آه، بله، ما فقط شروع کار خواهد شد و اضافه کردن عناصر و حتی بیشتر، بنابراین به روز رسانی به زودی!
By Michael Goodman

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما