چالش ذهن خود را و مهارت خود را با یکی از بازی clasic بیشتر و به طور گسترده ای شناخته شده در تمام دوران. حالا بر روی SmartWatch دسترس بیش از حد.

امکانات
آیفون بازی
بازی سازمان دیده بان اپل

کنترل

آیفون
-swipe برای حرکت اشکال
-tap به چرخش

تماشا کردن
چرخش تاج دیجیتال برای انتقال شکل
-tap به چرخش
لمسی -Force به راه اندازی مجددBy Alexandru Surdulescu

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما