بازی تطبیق برای کودکان و نوجوانان
این بازی برای بچه ها. این بسیار امن. بسیاری از کاراکتر از کارتون.
اجازه می دهد تا پاپ با کلاسیک تطبیق بازی.
چند سطح آموزش مغز است. نبرد با دوستان و یا خانواده خود را.
بازی با بچه های خود را
امیدوارم که شما لذت بردن از.

By Thanaporn Ngamauksorn

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما