آماده برای یک آهنگ دو صدایی شگفت انگیز در کافه تریای مدرسه مطلع. بازی آن را با ربات یا زمان واقعی را با مردم به صورت تصادفی. شما می توانید دوستان خود را برای یک نبرد حماسی به چالش بکشد.

بازی با هم پسر nerdy یا دختر سرد. شما می توانید شخصیت ارتقاء به نقاط ضربه بیشتر است. پرتاب کارتن شیر، سیب، موز، بستنی، هویج یا گیلاس. خرید نشانه ناهار به ارتقاء مواد غذایی خود را و خسارت بیشتر به حریف خود را.

By Devon Tsai

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما