روی صفحه ضربه بزنید در هر نقطه شما می خواهم. این است که چگونه مورد شما را به پرش. شما رو به آن را به عنوان بالا به عنوان شما می توانید بدون رها کردن آن. در همین حال، سرعت سبدهای متحرک افزایش است. هنوز تمرکز خود را از دست دادن نیست و هیچ عجله بسر می رسانید شود! شما در همه زمان در جهان کردم؛)

این بازی کاملا با صفحه نمایش شبکیه چشم مطیع است. همه از گرافیک شما را با کیفیت خود را مات کردن!

By Omega NB

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما