درخت سیب: گرفتن میوه یک بازی سرگرم کننده اقدام مناسب برای تمام سنین است. مسلح تنها با یک سبد، کار خود را برای گرفتن سیب سقوط قبل از به زمین خورد.

درخت سیب: گرفتن میوه است مرکز بازی برای صرفه جویی در نمره بالا و به چالش کشیدن دوستان را فعال کنید.

اگر دوست دارید این برنامه لطفا در نظر کلاس آن و نوشتن یک بررسی.

ساخته شده در کوئینزلند، استرالیا توسط متی Raftery از SNATCO و فراموش نکنید که به سعی کنید برنامه های دیگر من در دسترس در فروشگاه App.


By Matthew Raftery

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما