این جعبه کاغذ می تواند به توقف در حال حرکت، استفاده از انگشت خود را به پرش از جعبه و جمع آوری تمام taches، یک بازی بسیار سرگرم کننده و آسان برای بازی.

الان بازی کن.
By Diana Cruz

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما