با آرایش ناخن برای دختران، قدم به یک سالن ناخن های مجازی و به یک نگاه کاملا جدید را به ناخن های خود را. از یک ذهن ترا درهم میشکنند مجموعه ای از هنر ناخن، زرق و برق، برچسب ها، سایه روشن ها و جواهرات برای ایجاد یک نگاه جدید برای ناخن های خود را انتخاب نمایید. ناخن مد – پدیکور بازی برنامه ارائه می دهد ایده های ناخن زیبا الهام بخش برای هنر ناخن بی عیب و نقص است که ناخن بازی برای دختران لهستانی به سطح بعدی! شما قطعا در عشق با گزینه های متعدد است که این بازی طراحی برای دختران ارائه می گیرند: طرح های هنر ناخن زیبا صورتی، ناخن زرق و برق، هنر ژل ناخن،

By Sim Kemthong

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما