آیا شما تصور کنید که شما یک کماندار خوب با مهارت کامل بود، را تیر و کمان خود را و شروع به تمرین مهارت های تیراندازی فلش خود را.
تیراندازی با کمان بازی Master 3D بازی ارائه تجربه واقعی تیراندازی با کمان است که ویژگی های گرافیک خیره کننده ۳D، انیمیشن شگفت انگیز است.
این بازی ارائه دینامیک عالی همراه با خواستار چالش برای پیدا کردن هدف خود را و سپس به آن هدف کاملا در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده. این است که با گرافیک دوست داشتنی و با شخص اول مشاهده بازی تیراندازی با کمان آب نبات چشم تر می شود و ارائه یک خیره کننده در بازی پوشش ساخته شده است.


By Taqi Mustafa

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما