کتاب رنگ آمیزی من سرگرم کننده فعالیت رنگ آمیزی برای تمام سنین است. این دارای یک تنوع از رنگ های روشن استفاده کنید و نشان دادن خلاقیت خود را. این کودکان خود را مشغول یک فعالیت مثبت که متناسب با حق را به کف دست خود را نگه می دارد. نیازی نیست شما در مورد آنها بیش از مداد رنگی یا کتاب هایی که آنها کاهش یافته است و نمی تواند برسد گریه نگران باشید. صفحه نمایش لمسی آسان به بلند کردن و بازی برای بچه ها و بزرگسالان است. این یک آیفون اپل نرم افزار تمام خانواده خواهد شد مطمئن برای لذت بردن.

By Natdanai Phumdokmai

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما