به شاداب میوه ساقه زمین خوش آمدید – بازی ۳ رایگان بازی های HD. 100 سطح مطابقت سه بازی! جمع آوری میوه ها در این ماجراجویی پازل شگفت انگیز تضمین برای برآوردن میوه های خود را شامل هندوانه سیب، میوه ستاره و بیشتر! آسان به این بازی اما به چالش کشیدن به استاد!

چگونه به بازی؟
– بالا برای از بین بردن همان سه بار یا بیشتر میوه عمودی یا افقی به آنها روشن است و گرفتن امتیاز به عنوان شما می توانید قبل از حرکت اجرا کردن.
– ایجاد شده توسط یک شیر آب ۵-شیرینی بی شیرینی به دست آوردن یک بمب خاص است.
– ایجاد شده توسط یک شیر آب ۷-شیرینی بی شیرینی یا بیشتر به یک مورد خاص است.
– برنده شدن در سطح برای باز کردن سطوح بعدی (شامل ۱۰۰ سطح).

می تواند تمام سطح شما کامل؟ شما مطمئن هستید؟

دانلود این برنامه به صورت رایگان.

By Jadet Daengsaengtien

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما