برش غذا و میوه را به قسمت مساوی.

چگونه دقیق شما هستند؟

برش اقلام روزمره مانند پرتقال، پنیر، آناناس، سیب و سبزیجات. هنوز برای شما آسان است؟ در حال حاضر شروع برش پیتزا، کیک، کیک و ساندویچ به بخش های متعدد.

از آن لذت ببرید.By Tinghua Meng

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما