حیوانات کتاب رنگ آمیزی – انفجار پرنده ماجراهای سرگرم کننده استودیو تکه ای از هنر و نقاشی برای بچه ها معرفی می کند. کتاب رنگ آمیزی و گرفتن فراهم می کند عکس های زیبا برای کودکان نو پا و پیش دبستانی
جوانان همچنین می توانید یک صفحه روشن برای طراحی تصاویر خود استفاده کنید. می خواهیم به توسعه و ایجاد انگیزه در تخیل کودکان خود را و توانایی های خلاق حیوانات کتاب رنگ آمیزی – ماجراهای انفجار پرنده؟
* عمومی کاربر پسند ناوبری منوها و گیم پلی.
* به استاندارد هسته عمومی تعهد برای کودکستان و مهد کودک آموزش و پرورش
* محیط غنی اکتشافی پر از شگفتی
* رنگ آمیزی رایگان بازی کتاب آموزشی سرگرم کننده برای پسر یا دختر خود یا کودک پیش دبستانی.
* آنهایی که جوان خود می توانید با نرم افزار آیفون رنگ ما با سرعت خود را در تعامل


By tachit kanasuwan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما