این بازی تیراندازی با کمان یکی از اعتیاد آور ترین بازی با گرافیک بسیار عالی است.

دفاع از صلح خود را از ذهن است. خوش بگذرون.

فلش فضای مجاز: نامحدود برای نبرد نهایی.

نقطه شی بر سر خود و ساقه با یک تیر و کمان. اما حریف خود را از بین ببرند.

هر سطح انتظار و مشکل خود را افزایش می دهد.

+ سطح

By Rosa Forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما