تبلیغات متنی

این بازی تیراندازی با کمان یکی از اعتیاد آور ترین بازی با گرافیک بسیار عالی است.

دفاع از صلح خود را از ذهن است. خوش بگذرون.

فلش فضای مجاز: نامحدود برای نبرد نهایی.

نقطه شی بر سر خود و ساقه با یک تیر و کمان. اما حریف خود را از بین ببرند.

هر سطح انتظار و مشکل خود را افزایش می دهد.

+ سطح

By Rosa Forero

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما