تیراندازی با کمان تیرانداز حواله این تجربه تیراندازی با کمان ویژه واقع بینانه است که ویژگی های گرافیک خیره کننده، محیط های شگفت انگیز و انیمیشن با کنترل های ساده بصری. تیراندازی با کمان تیرانداز است که در اینجا برای تست و به چالش کشیدن مهارت های تیراندازی خود را. هدف برای هدف و ضربه چشم را با هدف سلاح. این بازی بر اساس فیزیک را با حالت های بازی هیجان انگیز، جهان های مختلف و گرافیک خیره کننده زندگی واقعی است. همه کار خود را با هدف به هدف و شما باید برای پیدا کردن کار. شما باید برای پیدا کردن کماندار و ضربت بزمین کوبیدن تمام اهداف قرار اینجا و آنجا. شور و شعف بازی ۳D در پیدا کردن و پاک کردن تمام اهداف، نشانه ها، و در تکمیل تمام سطوح با کارایی برابر است.

چگونه به بازی: –
* کشیدن انگشت خود را به سمت هدف به انتشار جهت دار.

By Promise Digital Solutions

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما