میلیون بازیکن در سراسر جهان با بهره گیری از گارد اپل.

در این بازی سرگرم کننده بازی اصلی هرگز متوقف نمی شود. شما باید میمون به ارائه سیب او با خیال راحت کمک کند. رسم خطوط که سیب می تواند دوباره بجای اول برگشتن.

آن را به سبد خرید را از طریق موانع امن است. مراقب باشید، اجازه ندهید که سیب سقوط!
افزودنی بسیار!
============================================

By Latifa Kaimouch

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما