چرا بچه ها می آیند هنگامی که شما آنها را نادیده بگیرد؟ معنا ندارد، آیا آن؟ پس از یک استراحت تا همه شما واقعا می خواهید است به صحبت کردن سابق خود را به او را متقاعد به بازگشت به شما. با این حال، شما می شنوید همه این توصیه که نشان می دهد که انجام مخالف بهترین راه برای رفتن است. چگونه در جهان می تواند یک کار انسان نادیده گرفتن؟ این منطقی نیست. این چیزی است که مسائل مربوط به قلب به ندرت منطقی است. این واقعیت امر این است که نادیده گرفتن یک مرد پس از یک استراحت تا رانندگی او را با میل به شما دوباره وحشی. هنگامی که شما درک این که چرا تا به خوبی کار می کند، شما مشتاق به آن را امتحان کنید در سابق خود را داشته باشد.

هر گاه یک زن پرسیدن سوال از چرا بچه ها می آیند به هنگام توقف توجه به آنها، آنها واقعا آن را مشاهده از دیدگاه زن. ما باور داریم که به منظور برنده شدن او تماس ما باید به طور مداوم در تماس با او. فرستادن او هدیه و یا نامه های عاشقانه مناسب به نظر می رسد. مشکل این است که کسانی که همه چیز ممکن است کار اگر وضعیت معکوس شده است. اگر مرد شما در تلاش بود به نفع خود به عشق خود را، عاشقانه بودن راه رفتن است. با این حال، در مردان، هیچ یک از کسانی که همه چیز فشار دکمه روانی حق را به او می خواهید تماس. فقط یک چیز می کند و آن این است که نادیده گرفتن او.

نفس انسان نقش بسیار مهمی در گرفتن او تماس پس از رابطه به پایان رسیده است بازی می کند. شما باید به یاد بگیرند که چگونه به بازی با که نفس در چنین راهی که او می یابد که شما غیر قابل مقاومت است. اگر شما این واقعیت است که بازی سخت برای دریافت بلیط زمانی که می خواهید برای جلب توجه مرد است در نظر بگیرید، و سپس آن را حس می کند کامل است که بازی سخت برای به دست آوردن در حال حاضر نیز علاقه خود را دریافت کنید. به همین دلیل نادیده گرفتن او کار می کند به طوری شگفت انگیزی است.

لحظه ای که شروع به نادیده گرفتن یک مرد شما در پویا از رابطه شما با او را تغییر دهید. کنترل احساسی است که او بیش از شما تا به حال رفته است. شما در حال حاضر که کنترل تمام به خودتان است. با متوقف کردن تمام تماس شما به نشان دادن او که تو دیگر او نیست. شما باید زندگی خود را و شما آماده، مایل و هیجان زده شروع آن زندگی می کنند.

هیچ مردی می خواهد از طریق بقایای رابطه شکسته خود را با یک نفس در هم شکسته سرگردان. او می خواهد به احساس سابق خود را به او نیاز دارد و او را می خواهد. اگر او را به هوا نازک از بین می رود و او را حس او در نقل مکان کرد، او می شود توسط تلخی رد نیش زده. او هر چیزی را انجام دهد به خلاص شدن از شر این احساس و خوشبختانه برای شما واقعا فقط یک درمان وجود دارد. او شما را به عقب نیاز دارید اگر شما او را نادیده گرفت. به همین دلیل بسیاری از زنان به شما خواهد گفت این بهترین راه برای به دست آوردن یک مرد پشت است.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما