استفاده از یوگا به عنوان یک ورزش منظم مکمل می توانید عملکرد هر ورزش را بهبود بخشد. یوگا کاتالیزور است که به یک بازیکن ورزشی و یا یک ورزشکار که لبه های اضافی در برابر رقابت است. از مزایای یوگا در ورزش مستند شده است و گواه ورزشکاران و ورزشکاران موفق است.

در یوگا، حالت های مختلف هماهنگ نفس با حرکات و با نگه داشتن حالت، عضلات مختلف بدن کشیده می شوند و تقویت شده است. این وضعیت یک مکمل ایده آل برای انواع دیگر ورزش ها، مانند آهسته دویدن، دویدن، دوچرخه سواری و به عنوان آنها را به طور سیستماتیک در گردن کار تمام عضلات اصلی بدن، پشت، شانه، باسن، دستها، پاها و حتی مچ پا.

رکعت یوگا را تحت تاثیر قرار گروه عمده و جزئی عضلانی آنها به عنوان افزایش انعطاف پذیری و قدرت واردات. پایدار کشش و انقباض گروه های عضلانی در حالت و به کمک تنفس عمیق درگیر به ارسال اکسیژن به سلول ها در بدن است.

قدرت عضلانی و استقامت چیزی است که بیشتر فعالیت های ورزشی می سازد و غالبا در مناطق خاصی از بدن. یوگا انعطاف پذیری عضلات و مفاصل را افزایش و به عنوان یک نتیجه، فرد ورزشکار و یا ورزش می شود کمتر در معرض صدمات. یوگا را بهبود می بخشد و مکمل توانایی ورزشکار در هر رشته ورزشی که او انتخاب می کند.

نمونه ای از یک ورزش است که مستعد ابتلا به توسعه عضلانی ناهموار گلف، جایی است که گلف باز تنها نوسانات در یک جهت با استفاده از گروه های عضلانی همان همیشه. یوگا ایستاده شمار نیز تعادل گلف باز و انعطاف پذیری را بهبود می بخشد.

برای دوچرخه سواران، یوگا تماس حالت می توانید سختی است که خم بر میله های دسته در هنگام دوچرخه سواری برای مدت زمان طولانی از بین بردن. شمار کشش نیز به سهولت سفتی در پاها و شانه ها از دوچرخه سوار کمک می کند. انجام یوگا نور قبل و بعد از یک رویداد دوچرخه سواری به عنوان یک گرم کردن و گرم کردن معمول است.

ورزش شدید مانند تنیس و توپ راکت می تواند با یوگا و همچنین بهره مند آن را به عنوان قادر می سازد که بازیکنان را به بیشتر متمرکز و هشدار به عنوان ورزش نیاز به واکنش سریع به توپ. انعطاف پذیری و تحرک باسن و شانه ها در موفقیت این بازی و یوگا قطعا می تواند در این بخش بهبود بسیار مهم است.

مزایای یوگا در ورزش نمی توان نادیده گرفت. ذهن و بدن ارتباط آن به ارمغان می آورد بیشتر تمرکز، توجه، انعطاف پذیری، تحرک، انرژی و قدرت است که بسیار مورد نیاز به ماندن بگیرید پیش از رقابت.


[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما