مدیریت رستوران باید به عنوان صاف به عنوان یک باد تا ساعت ریز تنظیم با شکاف های هر یک از دنده اتصالات یکدیگر اجرا و تبدیل همزمان با هم. هنگامی که یک دنده را کند می کند، دیگران نمی خواهد به نوبه عنوان سریع و یا به عنوان صاف قبل از آنها بودند. در نهایت، دستگاه تجزیه می کند و نیاز به ثابت.

بر خلاف یک ماشین، با این حال، کسب و کار رستوران است که به راحتی ثابت نیست که آن را نتواند. برای جلوگیری از این سناریو از این اتفاق، نه تنها در مهارت های مدیریت رستوران خود را تکیه می کنند. به دنبال کمک از کارشناسان به شما راهنمایی در مناطقی که مربیان کسب و کار شما آیا شما در مورد آموزش نیست. تجربه، بعد از همه، بهترین نوع آموزش و پرورش

است.

وب سایت، مانند Score.org، Restaurant.org و CalRest.org، ارائه اخبار به روز و مقالات مربوط به مدیریت رستوران. آنها دوره های کوتاه مدت ارائه در دست زدن به مواد غذایی و حفاظت، مدیریت کارکنان، خدمات به مشتریان، و مسائل مدیریت عمومی، مانند فرآیندهای قانونی که در باز شدن کسب و کار رستوران خود را. آنها همچنین اعضای خود نگه دارید به روز شده با اخبار مربوط به صنعت و شبکههای ویژه برای صاحبان رستوران.

گذشته از دسترس بودن کمک از کارشناسان و کارآفرینان همکار، رستوران همچنین می توانید استفاده از آزاد منابع آنلاین، مانند فرم رستوران (به عنوان مثال ورق های آشپزخانه آمادگی، برنامه موجودی و فرم سفارش)، قالب رستوران (یعنی برنامه ریزی کسب و کار، خرید و فروش را و قالب مالی). همه این رستوران، قالب ها و برنامه استانداردهای صنعت دنبال کنید.

اگر شما ترجیح می را به استفاده از چه تکنولوژی را ارائه کرده است، پس از آن شما می توانید به فیلم ها، پادکست، فایلهای PDF و وبینارهای برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت رستوران ضربه بزنید. صاحبان رستوران می تواند برای یکی از کارگاه های آموزشی آنلاین در مورد مصرف کسب و کار رستوران خود را آنلاین ثبت نام کنید.

دیگر منابع آنلاین مانند بحث و تبادل نظر و وبلاگ ها، رستوران ها، همچنین اطلاعات تازه و ارزشمند به کسب و کار فراهم می کند. صاحبان رستوران ها و مدیران نیز می توانید استفاده از خوانندگان خود، که متشکل از دیگر رستوران و کارآفرینان است. ایجاد روابط کسب و کار در رویدادهای شبکه، نشان می دهد تجارت و بر روی اینترنت می تواند کمک به رشد کسب و کار رستوران خود را.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما