[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] کپی رایت (ج) ۲۰۰۹ اد OPPERMAN [19،۴۵۹،۰۰۲] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ometimes، شما نیاز به دانستن جزئیات در مورد آنها با همسر خود صحبت را بر روی تلفن همراه خود را. سوابق دقیق صورتحساب همیشه آسان به توسط آمده، به خصوص اگر شما صاحب واقعی از تلفن همراه یا دستگاه دستی در سوال. به عبارت دیگر، حساب تلفن همراه است به نام شما نیست.

با این حال، به خصوص در موارد خیانت بالقوه و یا فعالیت خارج از زناشویی، دانستن آنها همسر یا شریک زندگی خود را در حال صحبت کردن به، و است که صحبت کردن به آنها، می تواند بسیار ارزشمند اثبات کند. بنابراین، چگونه می تواند به شما سوابق صدور صورت حساب دقیق به دست آوردن برای تلفن همراه همسر شما؟

مگر در مواردی که شما در یک اقدام قانونی که در آن فعالیت های خارج از ازدواج همسر خود را در حال حاضر مستند درگیر، شما احتمالا در حفظ جنبه های قانونی از علاقه مند هستید معادله است. با این حال، شما هنوز هم می خواهید بدانید که آنها نامیده می شود، که آنها را به نام، پیام های متنی آنها فرستاده می شود، و هر چیز دیگری شما می توانید پیدا کردن و بدون دادن این واقعیت است که شما در حال حفر را به تاریخ فعالیت های تلفن همراه خود را.

خوشبختانه، هر چند، شما لزوما نیاز به یک حکم برای بازیابی سوابق حسابداری و مدیریت گوشی تلفن همراه – فقط به کمک یک محقق پزشکی قانونی تلفن همراه. تلفن همراه خدمات تحقیقات پزشکی قانونی می تواند در ارائه جزئیات پرونده صدور صورت حساب برای گوشی های تلفن همراه، بلک بری و یا هر دستگاه دستی تلفن همراه است که داده ها مورد استفاده از آن داخلی است. داده های بازیابی از طریق یک سرویس بازیابی اطلاعات پزشکی قانونی در واقع می تواند اطلاعات ارائه شده در قبض تلفن همراه بیش از

به عنوان مثال، شما می توانید پیدا کردن: اعداد همسر خود نامیده است، و چه مدت آنها صحبت پیام های متنی ارسال و دریافت و آنها را به حذف اطلاعات لیست تماس ارسال شد تاریخ شناسه تماس گیرنده (پیدا کردن که شده است آنها را خواستار) با این حال، بازیابی سوابق صدور صورت حساب دقیق یک تلفن همراه را با کمک یک محقق پزشکی قانونی بدان معنی است که شما می توانید داده و حتی بیشتر به دست آورد، که به احتمال زیاد می تواند ثابت کند متهم بیش از صدور صورت حساب تلفن همراه خود را ثبت می کند. به عنوان مثال، یک محقق ممکن است قادر به بازیابی: تصاویر حذف شده فیلم ها حذف شده تاریخچه مرور وب حذف شده (برای گوشی های وب را فعال کنید و دستگاه های تلفن همراه)

[۱۹،۴۵۹،۰۰۱] همه می تواند عمق به اطلاعات صدور صورت حساب بازیافت در طول یک پزشکی قانونی ارائه معاینه. اگر همسر شما تقلب، و یا در یک مسیر است که به تقلب منجر خواهد شد، آنها می توانند فعالیت های خود را پنهان نمی کند، حتی اگر آنها استفاده از تلفن همراه خود را. سوابق دقیق صدور صورت حساب، به خصوص اگر آنها را از طریق یک تحقیق پزشکی قانونی تلفن همراه کشف، می تواند به شما اطلاعات بیش از اگر شما دسترسی به تاریخ صدور صورت حساب خود را مستقیما به حال

است.
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما