منبت کاری اره مویی کلمه یک بازی پازل کلمه ساده و اعتیاد آور است!

یک لیست از کلمات به قطعات منبت کاری اره مویی شکسته شده است. می توانید پازل را دوباره سوار و کشف کردن تمام کلمات؟

اره منبت کاری اره کلمه ورزش عالی برای مغز شما است. این ترکیب استدلال کلامی و فضایی، و آن را به یک راه عالی برای بهبود املا و واژگان خود را است. شش سطح آن را برای هر دو مبتدیان و کسانی که به دنبال یک چالش جدی است کامل!

مطمئن باشید برای بررسی از ویژگی های جدول کلمات متقاطع روزانه جدید ما! سه منبت کاری رایگان جدول کلمات متقاطع روزانه هر روز وجود دارد. می تواند شما را تسخیر تمام سه؟

امکانات:
• پازل نامحدود با استفاده از ۳۰،۰۰۰+ کلمات
• بزرگ برای ساخت واژگان و مهارت های املایی
• آهنگ میانگین خود را، زمان و سوابق
• یکی از تمرین های ذهنی سرگرم کننده برای نگه داشتن مغز خود را تیز!

By Sarah Pierce

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما