این بازی واقعیت مجازی نیاز به یک هدست VR تلفن همراه و صدا را به بازی. نگه دارید ماشه پایین به حرکت در جهت شما به دنبال در.

این یک بازی ترسناک واقعیت مجازی برای موبایل هدست واقعیت مجازی مانند گوگل کارتن VR است. این نسخهها کار میکند بهترین با هدفون.

سازگار VR (واقعیت مجازی) هدست
گوگل کارتن VR
Stooksy
ادغام VR
Durovis شیرجه VR
۳D رفجیو
VRTX یکی
ANTVR
VR SMARTVIEW
ColorCross
VRTRIA
نیبیرو
نمایش-کارشناسی ارشد

درباره Google مقوا در اینجا:
https://www.google.com/get/cardboard/
By andrew sasaki

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما