کشور خود را ارائه دهید و نابود کردن تمام کسانی که با شما مخالفت! تسخیر جهان با زمین، هوا و دریا.
تقویت ترکیب تیم خود و جهان است که شما نمی خواهد به پایین بدون مبارزه نشان می دهد!

ویژگی های بازی

• بیش از ۲۰M بازیکنان در سراسر جهان
• جنگ های حماسی
• مسابقات
• ماموریت
• تخته رهبر
• فعال در برنامه های انجمن
• دیوار مشخصات نظر و چت انجمن
• فضل جنگ اقدام
• رئیس تهاجمات
• سلاح های سفارشی
• بازی رایگان

توجه: این بازی باید بازی زمانی که آنلاین.

• • • • •

نیروهای نرخ جنگ!

پلاگین به اخبار و به روز رسانی های زیر با ما در توییتر: www.twitter.com/forcesofwar (یا)forcesofwar

به ما در فیسبوک سر بزنید:

• • • • •

By Uken Games

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما