تبلیغات متنی

بازی یک جت پک بازی سبک پریدن هیجان انگیز است. لباس پرنده گرسنه به عنوان زیبا به نام مرغک NUM NUM، و سعی کنید به خوردن سیب به عنوان بسیاری که ممکن است. در حالی که همه، اجتناب از موانع روی حیله و تزویر و انواع اشیاء پرواز.
By Faycal Falaky

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما