* شرکت رایگان برای مدت زمان محدود! *
اسلاید تحت موانع، پرش به بیش از موانع!
SPRINT به سوی آزادی قبل از پلیس شما را عقب انداختن در Slammer!

► ► ► ► ►

یک تغییر از GUARD معمول هفتگی نشان دهنده شانس خود را برای فرار …

حالا بررسی کنید که کنترل شیر بصری فوق العاده، گیم پلی دیوانه سریع گام و حواس او را پرت خطرناک!

► ► ► ► ►

• کنترل فوق العاده ساده
• گیم پلی هیجان
• موانع متعدد و حواس او را پرت
• موسیقی متن فیلم کلاسیک شدید

► ► ► ► ►


http://facebook.com/TRINITIgames

By Triniti Interactive Limited

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما